اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعيه

به توجه همه هموطنان عزيز رسانيده مى شود كه پروسه نقل معلومات از پاسپورت پاكستانى به پاسپورت الكترونى افغانى، فقط 20 روز باقيمانده ، لذا سفارت از همه هموطنان عزيز خواهشمند است تا نكات ذیل را درنظر گرفته عجله نمایند .
1 ـ هر چه عاجلتر به ادارات جوازات جهت نقل معلومات مراجعه كنند.
2 ـ در صورت بروز مشكل سريعا به، سفارت ج.ا. افغانستان در رياض مراجعه نمايند تا نقل معلومات آنعده هموطنان كه مشكل دارند از طريق سفارت حل گردد.
دفتر ساحوى سفارت رياض در ابها نيز آماده خدمت براى هموطنان جهت نقل معلومات مى باشد.
شروط نقل معلومات:
1 ـ خانه پرى فورمه جوازات با مهر و امضاى كفيل.
2 ـ  نخستين پاسپورت كه هنگام ورود به عربستان سعودى با خود داشتند.
3 ـ پاسپورت پاكستانى.
4 ـ پاسپورت افغانى كمپيوترى.
5 ـ نام، سال تولد و مكان تولد در هردو پاسپورت اسبق و جديد مطابقت داشته باشد.