اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

افتتاح نمایشگاه سالانه فرهنگی دانشگاه شهر القصیم

طبق هدایت مقام سفارت محترم فیاض احمد همیم مسول فرهنگی  ومحترم حسیب الله کلکانی مسول قونسلی سفارت به نمایندگی از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان روز یکشنبه مورخ 21/1/1397 درافتتاح نمایشگاه سالانه فرهنگی پوهنتون شهر القصیم اشتراک ورزیدند . افتتاح این محفل توسط رئیس جامعه القصیم ، کارمندان ، استادان ومحصلین آن جامعه صورت گرفت . نمایندگان سفارت و محصلين افغان در اين پوهنتون از مهمانان واشتراک کنندگان در غرفه يي مخصوص افغانستان استقبال نمودند ،تاريخ و فرهنګ افغانستان را برايشان معلومات دادند.