اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده فوق العاده رییس جمهوری اسلامی افغانستان مقيم درعربستان سعودی با محترم جمال بالخیور رییس نمایندگی وزارت خارجه عربستان سعودى در جده

محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده  فوق العاده رییس جمهوری اسلامی افغانستان مقيم درعربستان سعودی  بروز یکشنبه مؤرخ 17/10/1396 با محترم جمال بالخیور رییس نمایندگی وزارت خارجه عربستان سعودى در جده درمورد مشکلات هموطنان عزیز در عربستان سعودی بحث و تبادل نظر نمودند.