اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملا قات محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده فوق العاده رییس جمهوري اسلامی افغانستان و سید نبی نبیل مستشار - وزیر مختار سفارت ج.ا.ا مقيم رياض اليوم دو شنبه مؤرخ 4/10/1396 با محترم عزام القیین؛معین امور تشریفاتی وزارت خارجه عربستان سعودى

محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده  فوق العاده رییس جمهوري اسلامی افغانستان  و سید نبی نبیل مستشار - وزیر مختار سفارت ج.ا.ا مقيم رياض اليوم دو شنبه مؤرخ 4/10/1396 با محترم عزام القیین؛معین امور تشریفاتی  وزارت خارجه عربستان سعودى درموارد آتی ملاقات وتبادل نظر نمود :

-1      تسلیمی نامه جلالتمآب صلاح الدين رباني؛ وزیر امورخارجه ج.ا.ا را جهت دعوت هیئت جانب كشور ميزبان (سعودى) براى اشتراك در دومین اجلاس صلح بین المللی کابل بتاریخ اول فبروری 2018 تقديم نمودند.

-2      در خصوص ایجاد سهولتهای لازم به گروپهای سیار جهت ارایه خدمات برای هموطنان افغان مقیم در تمامی ولایات عربستان سعودی بحث و تبادل نظر نمودند.