اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

سید جلال کریم سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض الیوم پنجشنبه مورخ 23/9/1396 با محترم تورنجنرال سلیمان یحیی رییس عمومی اداره پاسپورت کشور شاهی عربستان سعودی ملاقات نمودند و روی موارد ذیل توافق بعمل آمد:

سید جلال کریم سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض الیوم پنجشنبه مورخ 23/9/1396  با محترم تورنجنرال سلیمان یحیی رییس عمومی اداره پاسپورت کشور شاهی عربستان سعودی ملاقات نمودند و روی موارد ذیل توافق بعمل آمد:

 

1 – برنامه نقل معلومات افغانهای مقیم عربستان طبق هویت اقامه بعد از موافقه کفیل از پاسپورت پاکستانی به پاسپورت افغانی در تمامی ادارات سعودی همزمان صورت میگیرد.

 

2 – تعدیل اسم و عمر افغانها به اساس نامه رسمی سفارت افغانستان مقیم ریاض در مطابقت با هویت اصلی مندرج در تذکره اصلی افغانی بدون استثنا و در تمامی ادارات جوازات سعودی قابل اجرا میباشد.

 

3 – مراجعین افغان بدون واسطه ، شرکتهای خصوصی و کفیل میتوانند به اداره جوازات سعودی مراجعه نمایند.

 

4 – تمام افغانانیکه در زندان های سعودی میباشند به اساس نداشتن جواز رسمی بود وباش در سعودی بعد از اخذ نامه رسمی از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض و قونسلی جده عنوانی جوازات ریاض و عنوانی جوازات جده مراجعه نمایند تا به افغانستان منتقل شوند بشرطیکه کاپی تکت طیاره با خود داشته باشند، طی لست های جداگانه به جوازات ریاض و جوازات جده از طرف سفارت و قونسلی جده معرفی میشوند.

 

5- افغانهای که به دلیل داشتن پاسپورت پاکستانی در بخش زندانیان پاکستانی میباشند به اساس یاداشت ورقه عودت بوطن از سفارت افغانستان در ریاض و قونسلی جده به بخش زندانیان افغانی منتقل و از آنجا به افغانستان سفر میشوند.

6- آنعده از افغانانیکه که با انتساب به والدین غیر اصلی  به سعودی آمده اند به اساس نامه رسمی سفارت در ریاض و قونسلی جده در پاسپورت افغانی جدید به نام هویت اصلی تذکره والدین حقیقی شان تعدیل اسم میشوند.

هموطنان عزیز مطلع باشند.