اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

مصاحبه اختصاصی محترم سید جلال "کریم تلویزیون الاخباریه

مصاحبه اختصاصی محترم سید جلال "کریم" سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض در رابطه به نمایشگاه راه ابریشم و پیامد های این نمایشگاه با رسانه اطلاع رسانی رسمی کشور شاهی عربستان سعودی تلویزیون الاخباریه.