اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع همه هموطنان عزیز مقیم عربستان سعودی رسانیده میشود که هیئت وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان ، ریاست ثبت احوال نفوس به هدف  صدور تذکره تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان به شهر جده مواصلت نموده اند ، که در آینده نزدیک ان شاءالله به کار خویش آغاز نموده و به هموطنان عزیز تذکره تابعیت صادر نمایند.

نوت: تفصیل چگونگی صدور آن ، اماکن صدور و معلومات دیگر در اعلانات بعدی واضح خواهد شد.