اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان محترم جنرال طارق شاه بهرامی باجلالتمآب محمد بن سلمان ولیعهد ، معاون شوری وزیران ووزیر دفاع عربستان سعودی درحاشیه کنفرانس ایتلاف کشورهای اسلامی مقیم ریاض .

دیدار جلالتماب محمد بن سلمان  ولیعهد ، معاون شوری وزیران ووزیر دفاع عربستان سعودی همراه با سرپرست وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان جناب محترم  جنرال طارق شاه بهرامی  با حضور داشت محترم  سید جلال کریم سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم عربستان سعودی غرض تقویت روابط حسنه ، مبارزه علیه تروریزم ودیگر موضوعات مهم درحاشیه کنفرانس ایتلاف کشورهای اسلامی که درشهر ریاض دایر گردیده بود صحبت گردید ، البته درکنفرانس ایتلاف کشورهای اسلامی از چهل کشور اسلامی درقالب اشتراک 43 وزرای دفاع کشور های اسلامی بصورت عموم در چهار عرصه آتی فیصله ها صورت گرفت :

1- دربعد عقیدتی وایدیولوژی ترورزم 

2- دربعد رسانه های سمعی وبصری 

3- دربعد خنسا نیزن منابع تمویل ترورزم 

4- درحصه نظامی .