اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض در رابطه به ثبت و راجستریشن و توزیع کارت برای اتباع افغانستان مقیم عربستان سعودی!


به اطلاع عموم هموطنان افغان مقیم عربستان سعودی رسانیده میشود که پروسه ثبت و راجستریشن اتباع افغانستان در حوزه خلیج مطابق به فیصله وزارت امور خارجه کشور ازمدت چندی بدینسو آغاز یافته است که مطابق به رهنمود وزارت امور خاجه جمهوری اسلامی افغانستان ثبت و راجستریشن اتباع افغانستان مقیم عربستان سعودی اجباری بوده،و برای ثبت و راجستریشن هر نفر 30.5 ریال سعودی و در صورت درخواست اخذ کارت شناسای مخصوص سفارت 4 ریال سعودی پرداخت مینمایند.
هموطنان عزیز مطلع باشند.