اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

شروط نقل معلومات

بر اساس ملاقاتیکه محترم سید جلال کریم سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با مسؤلین وزارت خارجه عربستان سعودی بروز دوشنبه 29 عقرب در باره نقل معلومات پاسپورت های پاکستانی به پاسپورت افغانی داشتند که برای مدت سه ماه از تاریخ 1/3/1439 هــ الی 30/5/1349 هــ که برای مدت سه قابل تمدید میباشد ، بر شروط ذیل موافقه نقل معلومات صورت گرفت:

 1 – اسم شخص در پاسپورت پاکستانی و پاسپورت افغانی یکسان باشد

2 – پاسپورت پاکستانی فوتو چینج نباشد

3 – به دست داشتن مکتوب از جانب کفیل و موافقه اش

 4 - پاسپورت از سفارت افغانستان در ریاض و یا قونسلگری افغانستان مقیم جده صادر شده باشد  

5 -  داشتن پاسپورت افغانی الکترونی

6 – دوسیه امنی و جنایی نداشته باشد