اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

اعلان توزیع تذکره

اطلاعیه

به اطلاع عموم  هموطنان افغان مقیم عربستان سعودی رسانیده میشود که به روز یک شنبه مؤرخ 13/9/1396  هیئت اعزامی وزارت امور داخله ریاست ثبت  احوال نفوس به منظور  تثبیت هویت و توزیع تذکره برای افغان مقیم عربستان سعودی  که فاقد تذکره هستند تثبیت هویت و توزع تذکره را در سفات جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض و جنرال قونسلگری افغانستان مقیم جده آغاز مینمایند  هموطنان عزیز مطلع باشند.