اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سفیر با نظیف الله زیرک ژورنالست افغان

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض امروز محترم نظیف الله زیرک ژورنالست افغان را در دفتر کاری اش استقبال کرد. ژورنالست مذکور از جانب موسسه " مسک الخیریه " که مربوط به ولیعهد عربستان محمد بن سلمان بن عبدالعزیز میباشد دعوت شده  بود ؛ در انجمن جهانی ایکه از جانب موسسه خیریه مذکور که شامل مفکرین ، مبتکرین و صاحبنظران از نسل جوان بخاطر شریک سازی تجارب ، مواجهت با تغییرات و کسب تجارب برگزار گردید.

در نهایت محترم نظیف الله زیرک از کوشش های جناب سفیر به افغانان مقیم عربستان اظهار تشکر و قدردانی نمود.