اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

آغاز مبارزه " وطن بلا مخالف"

آغاز مبارزه " وطن بلا مخالف"
به اطلاع همه افغانان مقیم عربستان سعودی رسانیده میشود که حکومت عربستان سعودی فردا 15 نوامبر  2017 موافق به 26 صفر 1439 راهـ کار مبارزه علیه آنعده از افرادیکه بشکل غیر قانونی در عربستان سعودی زندگی و یا کار میکنند را تحت شعار "وطن بلا مخالف"آغاز مینمایند. همچنان افرادیکه ، اشخاص بدون اقامت قانونی را به کار میگمارند ، نقل میدهند و یا هرنوع همکاری و یا حمایت مینمایند  نزد حکومت سعودی  مجرم شناخته میشوند و حکومت سعودی آنها را به جرم حمایت از مخالفین نظام دستگیر و برخورد قانونی صورت میگیرد.