اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه !

اطلاعیه !

به اطلاع عموم هموطنان افغان مقیم عربستان سعودی به خصوص کسانیکه اسناد های شان را قبل از تاریخ 5/ عقرب /1396 در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان برای اخذ پاسپورت کمپیوتری داخل نموده بودند رسانیده میشود که پاسپورت های مذکور الی تاریخ فوق چاپ گردیده و در سفارت موجود میباشد بنا از تمام هموطنان که اسناد های شان را برای اخذ پاسپورت قبل از تاریخ متذکره تسلیم نموده بودند تقاضا میشود تا برای بدست آوردن پاسپورت های خویش به بخش قونسلی این سفارت مراجعه نموده پاسپورت خویش را اخذ نماید.