اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اعلامیه

هموطنان عزیز مقیم در کشور شاهی عربستان سعودی،

طبق تفاهمات اخیر انجام شده میان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با دولت شاهی عربستان سعودی، در خصوص ارایه خدمات همچون قونسلی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سایر مسایل مربوطه، قرار بر این است که هر یک از افغانان مقیم کشور میزبان، مستقیماٌ به دو مرجع دیپلوماتیک سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض و جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جده مراجعه و مسایل خویش را حل نمایند.
لهذا هیچ شخص تحت نام نمایندگان جالیات، وکلای رضا کار، منتخب و یانمایندگان مردمی حق معرفی خود را ندارد و این عمل مخالف قوانین دولت شاهی عربستان سعودی می باشد.