اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

توزیع تذکره برای افغان‌های مقیم در بیرون از کشور

توزیع تذکره برای شهروندان افغان که در بیرون از کشور زند‌گی ‌می‌کنند و تا هنوز تذکره اخذ نکرده‌اند یا هم بنابر دلایلی نیاز مجدد برای اخذ تذکره دارند، یکی از معضلات کلان بر سر راه دولت افغانستان ‌می‌باشد.

قسمت زیاد این شهروندان پاسپورت‌های افغانی به دست دارند، اما هنوز تذکره تابعیت افغانستان را ندارند.

بخش دیگر این شهروندان کسانی‌اند که با وجود این‌که افغان ‌می‌باشند، اما پاسپورت پاکستانی یا ایرانی دارند و حالا دولت افغانستان در نظر دارد تا بعد از تثبیت هویت افغان بودن‌شان برای‌شان تذکره و پاسپورت افغانی توزیع کند. قرار معلوم بیش از دو میلیون شهروند افغان در حالت‌های ذکر شده قرار و نیاز عاجل برای اخذ تذکره دارند. بنابرین، در نظر است تا به زودترین فرصت برای دو میلیون افغان مقیم خارج تذکره و مبتنی بر آن، پاسپورت کمپیوتری‌ شده توزیع شود.

ریاست عمو‌می ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله به منظور تطبیق هدایت و تصامیم مصوبه شماره ۶۴ مورخ ۲۵ جوزای ۱۳۹۵ شورای محترم امنیت ملی و فیصله جلسات بین‌وزارتی در رابطه به حل سریع مشکل تذکره و سایر موضوعات مرتبط به تثبیت هویت اتباع افغانستان مقیم در خارج، به تاریخ ۲۹ سرطان ۱۳۹۵ شعبه‌ای را تحت عنوان (مرکز ملی تثبیت هویت) ایجاد کرد. این مرکز وظیفه دارد تا نظام تثبیت هویت را مرکزی ساخته و با استفاده از کارشیوه‌های معیاری در تسریع و بهبود در امور تاییدی تذکره، تثبیت هویت و توزیع تذکره تغییرات مثبت و قابل ملاحظه به وجود بیاورد. افزون بر پیش‌برد امور داخلی، در حال حاضر بخش‌های کاری مربوط به کشور‌های خلیج، امریکا و کانادا، و اروپا فعال و در قسمت تاییدی تذکره، تثبیت هویت و توزیع تذکره جدید برای اتباع افغانستان مقیم در کشور‌های مختلف خارجی مصروف کار می‌باشند.

مهم‌ترین وظیفه این مرکز توزیع تذکره برای بیش از دو میلیون افغان در جریان سال پیش‌رو ‌می‌باشد. این برنامه بزرگ در همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه به ویژه سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی دولت افغانستان عملی ‌می‌شود.

توسط این مرکز، ریاست عمو‌می ثبت احوال نفوس برای شهروندان تذکره توزیع کند و بر اساس تذکره‌های این شهروندان برای‌شان پاسپورت توزیع ‌می‌‌شود. چون در این اواخر نگرانی‌ها بابت تذکره‌های جعلی نیز بیشتر بوده، بنابرین کسانی که تذکره هم دارند قبل از صدور پاسپورت، تذکره‌های شان از جانب مرکز ملی تثبیت هویت ریاست عمو‌می ثبت احوال جمعیت به شکل آنلاین و با استفاده از ایمیل تایید ‌می‌‌شوند که بعد از تاییدی برای شان پاسپورت صادر ‌می‌شود. جهت معلومات افغان‌های مقیم در کشور‌های خارجی، کارشیوه ارایه خدمات این مرکز به شکل فشرده قرار ذیل شرح ‌می‌گردد.

شیوه تایید تذکره، تثبیت هویت و صدور تذکره برای افغان‌های بیرون از کشور

تاییدی تذکره: شخص متقاضی بعد از مراجعه به سفارت یا کنسول‌گری، فورم ترتیب شده از جانب ریاست عمو‌می ثبت احوال نفوس را خانه‌پری و بعد از نصب عکس در فورم، آن را به سفارت/ کنسولی تسلیم ‌می‌کند. سفارت/ کونسولی اسناد متقاضی را طی مکتوبی ذریعه ایمیل رسمی به مرکز ملی تثبیت هویت ریاست ثبت احوال نفوس ارسال کرده و این ریاست بعد از ملاحظه و تطبیق اسناد شخص با دفتر‌های اساس، صحت و یا عدم صحت بودن تذکره شخص را دوباره به آدرس سفارت/ کنسولی اطمینان ‌می‌دهد.

صدور تذکره: طی مراحل صدور تذکره جدید مشابه با تاییدی تذکره ‌می‌باشد. اما با این تفاوت که در صورت درخواست برای تذکره‌ی جدید، کاپی تذکره اقارب اصولی (پدر، برادر، خواهر، کاکا، و پسر کاکا) شخص متقاضی ضمیمه فورم تثبیت هویت‌اش می‌شود. سفارت/ کنسولی برای متقاضی، مکتوب معرفی یکی از اقارب‌اش را صادر کرده و متقاضی مکلف است تا اسناد اصلی و کاپی مکتوب را ازسفارت/ کنسولی اخذ و توسط شخص ارتباطی ویا پست سریع به آدرس دفتر مرکزی ریاست عمو‌می ثبت احوال نفوس به کابل بفرستد. بعد از تکمیل طی مراحل، تذکره متقاضی برای شخص ارتباطی (وکیل یا نماینده متقاضی که طی مکتوب رسمی معرفی گردیده است) تسلیم داده ‌می‌شود. این اداره بعد از تطبیق و تثبیت هویت، در صورت صدور و یا عدم صدور تذکره، ذریعه ایمیل رسمی به مرجع مرسل نیز اطلاع ‌می‌دهد.

با درک مشکلات افغان‌هایی که در کشور‌های مختلف مقیم‌اند، و جهت رفع مشکلات اسناد هویتی هم‌وطنان، کارشیوه بالا در حال اجرا است. این سهولت بی‌سابقه، قسمت بزرگ مشکلات هم‌وطنان ما را حل خواهد کرد. حالا هم‌وطنان عزیز که در هر کشور دنیا زند‌گی ‌می‌کنند، ‌می‌توانند به سفارت یا نمایند‌گی سیاسی افغانستان مراجعه کرده و تذکره و پاسپورت خود را که حق هر افغان است، در کم‌ترین زمان، به آسانی و بدون زحمت به دست‌آورده و از مزایای آن مستفید شوند.

مصدر خبر :