اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

نوید دیگر برای مراجعین سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض

به اساس سعی و تلاش   محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ریس جمهور تغیرات اساسی و بنیادی در سفارت مخصوصاٌ در بخش قونسلی رو نما گردیده که قابل مشاهده برای مراجعین این سفارت نسبت به حالت قبل میباشد.

با تغیرات که شما در تصاویر ذیل می بینید سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض در یک زمان واحد تنها به ٤ نفر مراجعین محدود میتوانست خدمات ارایه کند اما به فضل خدوند و تلاش سفارت اکنون با تغیرات وارد شده در بخش قونسلی این سفارت در یک زمان توانای  پذیرش 15 نفر از مراجعین را دارد که تقریبا در یک روز میتواند به 700 نفر از مراجعین خدمات قونسلی را ارایه کنند

جای بسا خورسندی و افتخار برای مسؤلین و هموطنان عزیز ما است که امور اداری هموطنان ما به صورت عاجل بدون تلف شدن وقت شان اجرا میگردد

بناءا از تمام مراجعین محترم تقاضا به عمل می آید زمان ورورد به بخش قونسلی نظم و دسیپلین را جدا مراعات نمایند .