اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه اصدار ورقه عبوری به افغانان مقیم عربستان سعودی

قابل توجه هموطنان محترم مقیم کشور شاهی عربستان سعودی

بنا به تقاضای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض مکتوب مورخ ۲۳-۱۲-۱۴۳۸  وزارت امورخارجه دولت شاهی سعودی به این مفهوم ذیل مواصلت ورزید :

مدت (30) سی روز مهلت داده شد تا افغانان فاقد اقامت قانونی کمافی السابق  براساس ورق عبوری صادره از سفارت ریاض و جنرال قونسلی جده بدون پرداخت غرامت میتوانند به افغانستان برگردند

سفارت جمهوري اسلامي افغانستان مقيم رياض خواهشمنداست تا هموطنان عزيز افغان مقيم  عربستان سعودي ازاین فرصت ایجادشده سریعاٌ استفاده به موقع نموده و التزام به قوانین دولت میزبان را مخصوصاٌ تصحیح اوضاع ((المهلة الممنوحة للمخالفين من مواطنيها لنظام الاقامة والعمل وأمن الحدو للمغادرة الطوعية لمدة (30) يوما ))  داشته باشند جدأ مراعات نمايند

در غیر آن مسولیتهای بعدی متوجه شخص متخلف خواهد بود