اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه

به اطلاع عموم هموطنان افغان مقیم عربستان سعودی رسانیده میشود که سر از روز یک شنبه مؤرخ 5/6/1396  مطابق  2017/8/27 و 1438/12/4 به دليل تنظيم سيستم جديد وتجهيز دفاتر بخش قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان  ارايه خدمات فقط در بخش قونسلي وجودندارد از هموطنان محترم تقاضا به عمل مي آيد تا بعد از رخصتي عید مراجعه ننمايند