اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه

به اطلاع عموم هموطنان عزیز، متقاضیان پاسپورت الکترونیکی که اسناد هایشان را از تاریخ 1/3/1396 الی تاریخ 11/5/1396  به جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جده برای بدست آوردن پاسپورت الکترونیک تسلیم نموده بودند رسانیده میشود که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض برای حل مشکلات هموطنان  و همکاری با جنرال قونسلی جده به تعداد 6200 فایل پاسپورت الکترونیکی را که جهت دیتا اینتری از جنرال قونسلی افغانستان مقیم جده به سفارت افغانستان در ریاض انتقال داده بودند خوشبختانه این فایل ها دیتا اینتری گردیده و آماده پرنت میباشد هموطنان عزیز غرض توزیع پاسپورت های مذکور منتظر اعلان جنرال قونسلی افغانستان مقیم جده باشند.

شایان ذکر است که در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض پرنتر چاپ پاسپورت موجود نبوده و سفارت افغانستان مقیم ریاض قادر به چاپ پاسپورت در این نمایندگی نمی باشد. پرنتر های چاپ پاسپورت که در جنرال قونسلی افغانستان مقیم جده نصب است از یک هفته بدینسو با مشکل تخنیکی رو برو بوده و تعداد از پاسپورت ها از چاپ باز مانده که این مشکل نیز به زود ترین فرصت مرفوع خواهد گردید.