اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

خبر


 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(135)

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(136)

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(134)

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(133)

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(132)

 • 2018/01

  اطلاعیه

 • 2018/01

  ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده فوق العاده رییس جمهوری اسلامی افغانستان مقيم درعربستان سعودی با محترم محمد ولی نعیمی سفیرو نماینده فوق العاده جدید التقرر جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاریهای اسلامی در جده

 • 2018/01

  ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده فوق العاده رییس جمهوری اسلامی افغانستان مقيم درعربستان سعودی با محترم جمال بالخیور رییس نمایندگی وزارت خارجه عربستان سعودى در جده

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(131)

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(130)

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(129)

 • 2018/01

  گذارش هفته وار بخش قونسلی

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(128)

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(127)

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(126)

 • 2018/01

  اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(125)

 • 2018/01

  اطلاعیه

 • 2017/12

  گذارش هفته وار بخش قونسلی

 • 2017/12

  اعلامیه

 • 2017/12

  اطلاعیه