اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

خبر


  • 2017/01

    توزیع تذکره برای افغان‌های مقیم در بیرون از کشور