اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

خبرهاي سفارت افغانستان مقيم رياض

اطلاعیه

 به اطلاع عموم هموطنان افغان مقیم عربستان سعودی رسانیده میشود که سفارت ج.ا.افغانستان منبعد به  اخذ وقت غرض مراجعه  به سفارت برای اجرأت متفرقه خویش از طریق  ویب سایت سفارت  http://afgembassy.sa/  شروع کرده است که باید یک روز قبل وقت بگیرند و به زمان که سیستم مذکور بر...

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده فوق العاده رییس جمهوری اسلامی افغانستان مقيم درعربستان سعودی با محترم محمد ولی نعیمی سفیرو نماینده فوق العاده جدید التقرر جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاریهای اسلامی در جده

محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده  فوق العاده رییس جمهوری اسلامی افغانستان مقيم درعربستان سعودی  بروز یکشنبه مؤرخ 17/10/1396 با محترم محمد ولی نعیمی سفیرو نماینده فوق العاده جدید التقرر جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاریهای اسلامی  در جده تقرر یافته بعد از اشغال وظیفه اش تبریک وتهنئه نموده پیر...

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده فوق العاده رییس جمهوری اسلامی افغانستان مقيم درعربستان سعودی با محترم جمال بالخیور رییس نمایندگی وزارت خارجه عربستان سعودى در جده

محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده  فوق العاده رییس جمهوری اسلامی افغانستان مقيم درعربستان سعودی  بروز یکشنبه مؤرخ 17/10/1396 با محترم جمال بالخیور رییس نمایندگی وزارت خارجه عربستان سعودى در جده درمورد مشکلات هموطنان عزیز در عربستان سعودی بحث و تبادل نظر نمودند.

خبرهای بخش قونسلی

اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(135)

چاپ رسیده است بناٌ مراجعه کننده گان محترم اسم خویش را در لیست ذیل جستجو نموده ، در صورت موجودیت اسم شان در لیست برای بدست آوردن پاسپورت شان به سفارت مراجعه نمایند و در صورت عدم موجودیت اسم شان در لیست منتظراعلان بعدی باشند.

اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(136)

چاپ رسیده است بناٌ مراجعه کننده گان محترم اسم خویش را در لیست ذیل جستجو نموده ، در صورت موجودیت اسم شان در لیست برای بدست آوردن پاسپورت شان به سفارت مراجعه نمایند و در صورت عدم موجودیت اسم شان در لیست منتظراعلان بعدی باشند.

اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(134)

چاپ رسیده است بناٌ مراجعه کننده گان محترم اسم خویش را در لیست ذیل جستجو نموده ، در صورت موجودیت اسم شان در لیست برای بدست آوردن پاسپورت شان به سفارت مراجعه نمایند و در صورت عدم موجودیت اسم شان در لیست منتظراعلان بعدی باشند.

آخرين خبرها

 • اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(135)

  چاپ رسیده است بناٌ مراجعه کننده گان محترم اسم خویش را در لیست ذیل جستجو نموده ، در صورت موجودیت اسم شان در لیست برای بدست آوردن پاسپورت شان به سفارت مراجعه نمایند و در صورت عدم موجودیت اسم شان در لیست منتظراعلان بعدی باشند.

 • اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(136)

  چاپ رسیده است بناٌ مراجعه کننده گان محترم اسم خویش را در لیست ذیل جستجو نموده ، در صورت موجودیت اسم...

 • اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(134)

  چاپ رسیده است بناٌ مراجعه کننده گان محترم اسم خویش را در لیست ذیل جستجو نموده ، در صورت موجودیت اسم...

 • اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری(133)

  چاپ رسیده است بناٌ مراجعه کننده گان محترم اسم خویش را در لیست ذیل جستجو نموده ، در صورت موجودیت اسم...

اخبار وزارت امور خارجه ج.ا.ا