اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبرهاي سفارت افغانستان مقيم رياض

پیام تبریکی:

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فراغت محترم امام الدین فرزند نظام الدین را از مرحله کارشناسی ارشد دانشگاه اسلامی مدینه منوره از بخش تاریخ با دفاع موضوع بحث این دوره زیر نام " افغانستان در اشغال صفويان طی سال‌های ۹۱۶-۱۱۳۵هجری مطابق به ۱۵۱۰-۱۷۲۳ میلادی"...

ملاقات محترم سفیر با معین وزارت عدلیه در بخش قانون و همکاری های بین المللی

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور در عربستان سعودی با محترم شیخ عبدالله بن عدنان السلیمی معین وزارت عدلیه کشور شاهی عربستان سعودی در امور قانون و همکاری های بین المللی ملاقات نموده و پیرامون موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر نمودنددر این ملاقات محترم نورولی حقوق مل سکرتر اول...

پیام تبریکی

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور اسلامی افغانستان فراغت محترم دکتور محمد سرور نورستاني فرزند بدرالدین نورستانی را از مرحله دکتورای دانشگاه اسلامی مدینه منوره از بخش تاریخ با دفاع موضوع بحث این دوره زیر نام "تاریخ ولایت کابل در زمان سلطنت هند مغولی طی سال‌های (910-1151هـ/...

آخرين خبرها

 • پیام تبریکی:

  محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فراغت محترم امام الدین فرزند نظام الدین را از مرحله کارشناسی ارشد دانشگاه اسلامی مدینه منوره از بخش تاریخ با دفاع موضوع بحث این دوره زیر نام " افغانستان در اشغال صفويان طی سال‌های ۹۱۶-۱۱۳۵هجری مطابق به ۱۵۱۰-۱۷۲۳ میلادی"...

 • ملاقات محترم سفیر با معین وزارت عدلیه در بخش قانون و همکاری های بین المللی

  محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور در عربستان سعودی با محترم شیخ عبدالله...

 • پیام تبریکی

  محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور اسلامی افغانستان فراغت محترم دکتور محم...

 • اعطای تقدیر نامه برای محترم دکتور عطالله نظری:

  محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان محترم دکتور عطالله ن...

اخبار وزارت امور خارجه ج.ا.ا