اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

خبرهاي سفارت افغانستان مقيم رياض

ملاقات هیئت نظارت حقوقی متشکل از پنج دپلومات سفارت ریاض و قنصلي جده بریاست محترم سید نبی نبیل مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با محترم دوکتور رافت رئیس موسسه جنوب آسیا در دفتر مرکزی آن موسسه مقیم مکه مکرمه

طبق هدايت سفير جمهوري اسلامي افغانستان درعربستان سعودي  هیئت نظارت حقوقی متشکل از پنج دپلومات سفارت ریاض و قنصلي جده  بریاست محترم سید نبی نبیل مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقبم ریاض الیوم مورخ ۲۳/۵/۱۴۹۷ مطابق دو م ذی الحجه  ۱۴۳۹ ملاقات با دوکتور رافت رئیس موسسه جنوب آسیا در دفتر مرکزی آن مو...

خبرهای بخش قونسلی

اطلاعیه پاسپورت

به اطلاع عموم هموطنان عزیز مقیم کشور شاهی عربستان سعودی  که دارای پاسپورت های پاکستانی اند رسانیده میشود وقت برای اخذ اسناد جهت نقل معلومات بسیار محدود می باشد بنا از هموطنان عزیز تقاضا به عمل می آید تا هر چه عاجل پاسپورت های افغانی و پاکستانی شان را همراه با ورق کفیل جهت نقل معلومات به سفارت تسلیم...

اطلااعیه پاسپورت های ماشین خوان

به اطلاع عموم هموطنان عزیز مقیم کشور شاهی عربستان سعودی  که دارای پاسپورت های پاکستانی اند رسانیده میشود وقت برای اخذ اسناد جهت نقل معلومات بسیار محدود می باشد بنا از هموطنان عزیز تقاضا به عمل می آید تا هر چه عاجل پاسپورت های افغانی و پاکستانی شان را همراه با ورق کفیل جهت نقل معلومات به سف...

اخبار وزارت امور خارجه ج.ا.ا