اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبرهاي سفارت افغانستان مقيم رياض

تشریف آوری محترم احمد جاوید "مجددی سفیر جدید التقرر جمهوری اسلامی افغانستان" به کشور شاهی عربستان سعودی:

محترم احمد جاوید "مجددی" رئیس عمومی تشریفات وزارت امور خارجه ج.ا. افغانستان ویکی از دپلماتان موفق وزارت امور خارجه کشور که در این اواخر بحیث سفیر کبیر و نمایندهٔ فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی تقرر حاصل نمودند، موصوف به روز یک شنبه مؤرخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ به عربستان سعودی مواصلت ور...

اطلاعيه:

سفارت کبرای ج.ا. افغانستان مقیم ریاض به اطلاع عموم شهروندان افغانی ساکن در کشور شاهی عربستان سعودی میرساند که بنا به گسترش مرض کرونا در برخی کشورهای جهان، وزارت صحت عربستان سعودی جهت مبارزه با مرض متذکره واخذ اجرا آت وقايوی واحتیاطات لازم اسامی بیشتر از 25 شفاخانه مجهز را در صورت ملاحظه هرنوع علایم...

اطلاعیه:

به اطلاع عموم هموطنان عزیز مقیم عربستان سعودی رسانیده میشود:تقرر و تبدیلی در ادارات دولتی یک اصل تعریف شده بوده که بر مبنای آن مسؤلیت ها به شخص بعدی واگذار میگردد، بنا براین به تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ محترم نور ولی حقوق مل سکرتر اول این سفارت بعد از ختم وظیفه محترم سید جلال کریم سفیر اسبق، مسؤلیت های امور ا...

آخرين خبرها

اخبار وزارت امور خارجه ج.ا.ا