اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبرهاي سفارت افغانستان مقيم رياض

ملاقات سفير با سفير جمهوري تركيه مقیم ریاض.

ریاض: سه شنبه 29/11/1398.محترم سید جلال کریم سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض جهت ختم مدت رسمی کاری شان با محترم اردوغان كوک سفیر جمهوری ترکیه در مقر سفارت آن کشور واقع شهر ریاض ملاقات نموده خدا حافظی کرد.در این ملاقات محترم سید جلال کریم از سفير محترم جمهوري تركيه نسبت روابط نیک وهمکاریه...

ملاقات سفیر با معین وزارت خارجه عربستان سعودی:

ریاض: 22/11/1398محترم سید جلال کریم سفیر کبیر ونمایندهٔ فوق العادهٔ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی در حالیکه محترم نور ولی "حقوق مل" سکرتر اول ومسؤل بخش روابط فرهنگی این سفارت ایشان را همراهی مینمود با محترم تمیم بن ماجد الدوسری معین وزارت خارجه عربستان سعودی در امور قونسلی در مقر آن...

اشتراک سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض در ضیافت شیخ السفراء سفیر محترم جمهوری جیبوتی.

ریاض: روز پنج شبنه ۱۰/۱۰/ ۱۳۹۸:محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده فوق العاده رئیس جمهور اسلامی افغانستان مقیم ریاض بامعیتِ محترم نور ولی "حقوق مل" سکرتر اول ومسؤل بخش روابط فرهنگی مقام سفارت در محفل ضیافتِ که از جانب محترم ضیاء الدین بامخرمه "شیخ السفراء" سفیر جمهوری جیبوتی در قصر طویق واقع شهر ریاض...

آخرين خبرها

اخبار وزارت امور خارجه ج.ا.ا